Treći dan obuke u okviru Modula II, krivično-procesne teme

09. 11. 2017.

- 9. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru trećeg dana obuke na modulu pod nazivom II MODUL - Procesno pravne teme, krivičnopravna oblast. Teme modula su: »Izviđaj; Istraga; Mjere za obezbjedjenje prisustva okrivljenog za nesmetano vodjenje krivičnog postupka; Dostavljanje pismena i razmatranje spisa; Podnesci i zapisnici», a predavač je g. Radule Kojović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

 Ostale informacije