Zakoni i drugi propisiBudžet za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu odabira predavača, periodu na koji se biraju i naknadama za predavanja

Obrasci - nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti