Zakoni i drugi propisiPravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu odabira predavača, periodu na koji se biraju i naknadama za predavanja

Obrasci - nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dnevnika

Pravilnik o kriterijumima za ocjenjivanje polaznika inicijalne obuke