Header

Judicial Council of Montenegro Montenegro

Judicial Council of Montenegro Montenegro Official site

Action Bar

Pregled Sadržaja

Saopštenje za javnost

24. decembar 2019. godine

 

Sudski savjet Crne Gore je nakon što je juče konstatovao ostavku i prestanak mandata prof.dr Mladenu Vukčeviću na funkciju člana Savjeta, na današnjoj sjednici shodno izmjenama Zakona o Sudskog savjetu i sudijama, izabrao predsjednika Savjeta iz reda članova uglednih pravnika kojima je produžen mandat na određeno vrijeme, do izbora i proglašenja novih članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Za predsjednicu je jednoglasno izabrana dr Vesna Simović Zvicer. Za zamjenika predsjednika izabran je Dobrica Šljivančanin dosadašnji zamjenik.

Takođe, Savjet je nakon sprovedene zakonske procedure, obavljenih intervjua i sumiranja dobijenih ocjena prijavljenih kandidata po objavljenom oglasu za izbor u više sudove u Podgorici i Bijelom Polju, donio odluke da se za sudije Višeg suda u Podgorici izaberu, Vesna Kovačević dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Nikšiću i Srđan Vujović, dosadašnji sudija Osnovnog suda na Cetinju, a za sudije Višeg suda u Bijelom Polju da se izaberu Ivan Adamović i Rafija Kadić, dosadašnje sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju.

Savjet je donio odluku da se raspiše javni oglas za 10 kandidata za sudiju osnovnih sudova, zatim odluku da se raspiše interni oglas za popunjavanje jednog mjesta u Privrednom sudu Crne Gore, kao i odluku da se raspiše interni oglas za popunjavanje dva upražnjena mjesta u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, jednog mjesta u Osnovnom sudu na Cetinju i jednog upražnjenog mjesta u Osnovnom sudu u Nikšiću.

 

Language Selector