Header

Supreme Court of Montenegro Montenegro

Supreme Court of Montenegro Montenegro Official site

Action Bar

Pregled Sadržaja

Na osnovu čl.30 i 60 Zakona o sudovima ("Službeni list CG", br. 11/2015), čl.17 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16 i 57/16) i Plana potrebnog broja pripravnika u sudovima na nivou Crne Gore Su I br. 322/16 od 27.12.2016. godine, Vrhovni sud Crne Gore objavljuje javni oglas za prijem pripravnika u sudovima. 

Javni oglas za prijem pripravnika u sudovima
 

 

Language Selector