Header

Supreme Court of Montenegro Montenegro

Supreme Court of Montenegro Montenegro Official site

Action Bar

Pregled Sadržaja

četvrtak, 25. aprila 2019. godine biće održan Okrugli sto „Analiza postojećeg zakonskog uređenja i prakse u vezi sa djelotvornim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu“ u hotelu Centre Ville (Cetinjska 7) u Podgorici.

Tom prilikom biće predstavljene preporuke sadržane u Analizi, sa ciljem jačanja mehanizama zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu, u svjetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Događaju će prisustvovati sudije Vrhovnog suda Crne Gore, sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici Ministarstva javne uprave, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Uprave za kadrove.

Okrugli sto će otvoriti predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, a učesnike će u uvodnim obraćanjima pozdraviti predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević i koordinatorka projekta Savjeta Evrope Ivona Dragutinović.
Kabinet predsjednice

Language Selector