Header

Osnovni sud Podgorica

Osnovni sud Podgorica Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici je dana 28. 12. 2019. godine u periodu od 01:20 do 02:00 časova donio tri rješenja poslovnih oznaka Kri. br. 854/19, 855/19 i 856/19, kojima je uvažio žalbe branilaca osumnjičenih M. Z, A. M. i M. K, ukinuo tri rješenja Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica o zadržavanju osumnjičenih Kt. br. 1738/19 od 27. 12. 2019. godine i naredio da se osumnjičeni odmah puste na slobodu.
Po ocjeni sudije za istragu žalbe branilaca su bile osnovane u dijelu kojem se ukazuje da su pobijana rješenja bila zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 386 st. 1 tačka 9 Zakonika o krivičnom postupku, s obzirom da nisu sadržala razloge o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su bili potpuno nejasni.
Osumnjičeni su zadržani, jer su po stanovištu tužilaštva postojale posebne okolnosti koje su ukazivale da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svjedoke oštećene I. B, A. A. i S. V, sa kojima su po prirodi posla kojim se bave u čestom kontaktu.
Međutim, po ocjeni sudije za istragu takvih okolnosti nije bilo, jer je potpuno nejasno kako bi to osumnjičeni mogli uticati na svjedoke prema kojima je po stavu tužilaštva učinjeno krivično djelo i to u pravcu da ti svjedoci daju iskaze u korist osumnjičenih, a ne da u skladu sa svojim zakonskim dužnostima o događaju ispričaju istinu i događaj predstave onako kako se zaista i desio. Pored toga, u pobijanim rješenjima se ističe i da postoje video snimci na kojima se vidi predmetni događaj, pa je i stoga nejasno kako bi boravak osumnjičenih na slobodi mogao ometati postupak i uticati na utvrđivanje činjeničnog stanja.

Savjetnica za odnose s javnošću
Nikoleta Golubović

 

Language Selector