Header

Sudski savjet Crne Gore

Sudski savjet Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam

 

XV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za petak, 15.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

1.    Usvajanje zapisnika sa XIV sjednice, održane 04.10.2019. godine, 

2.    Intervju sa kandidatom prijavljenim za izbor predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću,

3.    Intervju sa kandidatima prijavljenim za izbor jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore,

4.    Akt Vrhovnog suda Crne Gore o izboru člana Komisije za Etički kodeks sudija,

5.    Pritužbe,

6.    Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).

 

PREDSJEDNIK

dr Mladen Vukčević, s.r.

 

 

Language Selector