Header

Sudski savjet Crne Gore

Sudski savjet Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

Na osnovu 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 

  • za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Privrednom sudu Crne Gore, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
  • za popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta u osnovnim sudovima dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, i to:

-    u Osnovnom sudu u Nikšiću jedno sudijsko mjesto,

-    u Osnovnom sudu u Cetinju jedno sudijsko mjesto,

-    u Osnovnom sudu u Bijelom Polju dva sudijska mjesta, i

-    u Osnovnom sudu u Kotoru jedno sudijsko mjesto.

Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.

Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.

Broj: 01-8363/19-3

Podgorica, 25.12.2019. godine

 

PREDSJEDNICA

Vesna Simović Zvicer

 

 

Language Selector