Header

Sudski savjet Crne Gore

Sudski savjet Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

 

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam

 

XVI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za ponedeljak, 23.12.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 

1.    Usvajanje zapisnika sa XV sjednice, održane 15. i 18.11.2019. godine 

2.    Intervju sa kandidatom prijavljenim za izbor u više sudove u Podgorici i Bijelom Polju

3.    Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje jednog sudije na slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici

4.    Plan slobodnih sudijskih mjesta za 2020 – 2022. godinu

5.    Imenovanje Centralne popisne komisije

6.    Godišnji plan sjednica Sudskog savjeta u 2020. godini

7.    Odluka o visini naknade članovima komisija za 2020. godinu, na osnovu člana 26 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

8.    Lista kategorija registraturske građe

9.    Utvrđivanje plana klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu za period od 01.01. do 31.12.2020. godine

10.    Pritužbe

11.    Tekuća pitanja

 

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).

 

PREDSJEDNIK

dr Mladen Vukčević, s.r.

 

 

 

Language Selector