Dopunjeni plan rada Osnovnog suda u Beranama za 2017. godinu