plan integriteta Osnovnog suda u Beranama za 2018. godinu


program rješavanja starih predmeta za 2018. godinu


Izvještaj o radu Osnovnog suda u Beranama za 2017. godinu


Plan rada za 2018. godinu


Godišnji raspored poslova za 2018. godinu