Sudije • DRAGAN DAŠIĆ

   Predsjednik Osnovnog suda u Beranama

  sudija Pravni fakultet završio 04.12.1992. godine u Titogradu.
  Pravosudniispit položio 24.04.1995. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Beranama od 15.02.1993. godine.
  Upravitelj sudske pisarnice u Osnovnom sudu u Beranama od 1995. godine.
  Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Beranama od 1996. godine.
  Za sudiju u Osnovnom sudu u Beranama izabran 1997. godine.
  Za Predsjednika Osnovnom suda u Beranama izabran 2001. godine, koju funkciju obavlja i danas.
 • AIŠA MEĐEDOVIĆ

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila 17.11.1978. godine.

  KREANJE U SLUŽBI:

  Opštinsko državno pravobranilaštvo od 01.04.1979. godine.
  Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabrana 22.05.1984. godine.
 • LJUBINKA MILETIĆ

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila 1987. godine.
  Pavosudni spit položila 1990. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabrana 1996. godine.
 • ALEKSANDAR ĆULAFIĆ

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završio 1979. godine u Beogradu.
  Pravosudniispit položio 1982. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Sudijski pripravnik Opštinskog suda u Beranama od 04.12.1980. godine.
  Sudija Osnovnog suda Udruženog rada u Bijelom Polju od 01.10.1982. godine do 01.1.1990. godine.
  Sudija Privrednog suda Udruženog rada u Bijelom Polju od 07.11.1990. godine do 26.11.1994. godine.
  Zamjenik Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama od 27.11.1994. godine do 17.12.1998. godine.
  Sudija Osnovnog suda u Beranama od 08.02.2010. godine.


 • ANA KENJIĆ ĐUKIĆ

   Sudija

  sudija

  Pravni fakultet završila 1999. godine u Beogradu.
  Pravosdni ispit položila 27.02.2003. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Sudijsi pripravnik u Osnovnom sudu u Beranama od 16.10.2000. godine.
  Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Beranama od 16.02.2004. godine.
  Sekretar suda od 01.12.2006. godine.
  Sudija Osnovnog suda  Beranama od 15.08.2008. godine.

 • DUBRAVKA POPOVIĆ

   Sudija

  sudija

  Pravni fakultet završila 04.10.1996. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Stručni saradnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama od 14.02.2001. godine.
  Stručni saradik u Osnovom sudu u Beranama od 05.08.2002. godine.
  Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabrana 15.03.2006. godine

 • ZORAN ĐUKIĆ

   Sudija

  sudija

  Pravni fakultet završio 19.03.1983. godine u Beogradu.
  Pravosudni ispit položio 1988. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Sudijski pripravnik Osnovnog suda u Beranama od 13.02.1986. godine.
  Sudija Osnovnog suda u Beranama.
   

 • VIOLETA MITROVIĆ

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila1983. godine u Skoplju.
  Pravosudni ispit položila 1986. godine.

  KRETANJE U SLUŽBI:

  Zamjenik Osnovnog državnog tužioca u Beranama od 1993. godine.
  Za sudiju Osnovnog suda u Plavu izabrana 19.03.2010. godine.
  Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabrana 29.12.2014. godine.