Portparol

Portparol Osnovnog suda u Beranama je sekretarka Radunovic Ana.
tel: 067 - 60 - 10 - 10
fax: +382-51-233-344
e-mail: admin.osba@sudstvo.me,  anradunovic@gmail.com