Biografija

Predsjednik Osnovnog suda u Beranama je Dašić Dragan.  Rođen je 29.03.1966. godine, u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
04.12.1992. godine, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Titogradu /Podgorici/.
Pripravnički staž obavio je u Opštinskom sudu u Ivangradu od 15.02.1993. godine.
Pravosudni ispit položio je 24.04.1995. godine, u Beogadu.
Poslove upravitelja pisarnice u Osnovom sudu u Beranama obavljao je od 1995. godine.
Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Beranama od 1996. godine.
Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabran 1997. godine.
2001. godine izabran za Predsjednika Osnovog suda u Beranama, koju funkciju obavlja i danas.
Oženjen, otac troje djece.