Ovlašćena lica

Radunović Ana, sekretar suda
Tel: +382-67-60-10-10
Fax: +382-51-233-344
e-mail: admin.osba@sudstvo.me

Latić Mersad, savjetnik
Tel: +382-67-266-584
Fax: +382- 51-233-344
e-mail:admin.osba@sudstvo.me