Sljedeći advokat koji će biti angažovan za branioca po služ.dužnosti (sa spiska Advokatske komore CG):

 - Advokat Medojević Višnja