Sudije • Dragan Mrdak

   Sudija

  sudija Rođen dana 05.01.1968.godine u Lijesci, opština Bijelo Polje. Osnovnu i srednju školu završio u Bijelom Polju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1994 godine, a pravosudni ispit položio 1997 godine u Beogradu. Pripravnički staž obavio u Privrednom sudu u Bijelom Polju u periodu od 01.03.1995 godine do 01.03.1998 godine, a zatim u istom sudu radio na poslovima stručnog saradnika do 31.12.2008 godine. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabran dana 01.01.2009 godine. Oženjen, otac dvoje djece.
 • Violeta Raičević

   Sudija

  sudija Rođena 11.11.1976.godine u Bijelom Polju. Završila Gimnaziju "Miloje Dobrašinović" u Bijelom Polju 1996 godine, a zatim Pravni fakultet u Podgorici 2000.godine, nakon čega je obavila pripravnički staž u Višem Državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Za sudiju Osnovnog suda izabrana 2006. godine, gdje je do 2013.godine radila u krivičnom odjeljenju, čiji je bila i predsjednik u periodu od 2009 do 2013 godine, nakon čega je sudija u građanskoj materiji-parnično odjeljenje, čiji je aktuelni predsjednik. Udata, majka dvoje djece.
 • Ivan Adamović

   Sudija

  sudija Rođen 24.11.1975 godine u Bijelom Polju, gdje je završio Osnovnu školu i Gimnaziju "Miloje Dobrašinović". Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, 2003. godine, a pravosudni ispit položio 2007. godine u Podgorici. Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Bijelom Polju u periodu od 2004. do 2007. godine, a potom obavljao poslove savjetnika u Direkciji za imovinu Opštine Bijelo Polje od 2008. do 2010. g i Predsjednika Komisije za restituciju 2009/2010.godine. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabran 08.02.2010. godine. Oženjen, otac jednog djeteta.
 • Rifat Erović

   Sudija

  sudija Rođen dana 02.06.1968.godine u Podima, opština Bijelo Polje. Gimnaziju završio u Bijelom Polju. Pravni fakultet završio u Sarajevu 1985 godine. Pripravnički staž obavio u Okružnom Javnom Tužilaštvu Bijelo Polje u periodu od 01.04.1988 godine do 26.07.1990 godine. Pravosudni ispit položio u Beogradu 1989 godine. Po završenom pripravničkom stažu bavio se advokaturom u periodu od 05.10.1990 godine do 27.09.1992 godine u Rožajama. Dana 27.09.1992 godine izabran za sudiju Osnovnog suda u Rožajama gdje je obavljao funkciju do 24.12.2004 godine, kada je izabran za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju, na kojoj funkciji se nalazi i danas. 
 • Rafija Kadić

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila u januaru 1988. godine. Pravosudni ispit položila u septembru 1993. godine. Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu Udruženog rada u periodu od 23.04.1990. godine do 31.08.1991. godine i Višem sudu u Bijelom Polju u periodu od 01.09.1991. godine do 03.05.1996. godine. Stručni saradnik u Višem sudu u Bijelom Polju u periodu od 03.05.1996. godine do 31.12.2008. godine. Za sudiju Osnovnog suda izabrana 31.12. 2008. godine. 
 • Bojana Bojović

   Sudija

  sudija Rođena 20.03.1979 godine u Bijelom Polju. Završila Gimnaziju "Miloje Dobrašinović" u Bijelom Polju a zatim Pravni fakultet u Podgorici. Pripravnički staž obavila u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju od 2005 do 2008 godine. Pravosudni ispit položila 2008 godine. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabrana 22.09.2010 godine.
 • Svetlana Načić

   Sudija

  sudija Rođena dana 12.06.1975 godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Bijelom Polju. Studirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, gdje je diplomirala dana 18.01.2000 godine. Pripravnički staž obavila u Privrednom sudu u Bijelom Polju u periodu od 03.05.2000 godine do 03.05.2003 godine. Pravosudni ispit položila dana 26.02.2003 godine u Podgorici. U Privrednom sudu u Bijelom Polju, obavljala poslove stručnog saradnika i upravitelja sudske pisarnice, na određeno vrijeme, u periodu od 03.05.2003 godine do 01.07.2007 godine. U Višem sudu u Bijelom Polju obavljala poslove stručnog saradnika u periodu od 01.07.2007 godine do 09.02.2010 godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju. Udata, majka dvoje djece.
 • Raja Joksimović

   Sudija

  sudija Osnovnu školu i Gimnaziju „Miloje Dobrašinović“ završila u Bijelom Polju 1980 godine. Pravni fakultet završila 1986 godine u Podgorici. Pripravnički staž obavila u Upravi prihoda SO Bijelo Polje u periodu od 17.10.1989 godine do 30.10.1990 godine. Pravosudni ispit položila 1999 godine u Podgorici. Obavljala poslove upravitelja sudske pisarnice u Osnovnom i Višem sudu u Bijelom Polju do 01.09.2000 godine, od kada obavlja poslove stručnog saradnika do 12.02.2010 godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju. 
 • Milanka Jokić

   Sudija

  sudija Rođena dana 23.10.1978 godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici dana 21.10.2004 godine. Pripravnički staž obavila u Višem sudu u Bijelom Polju od septembra 2005 godine do marta 2009 godine. Pravosudni ispit položila pred ispitnom komisijom Ministarstva pravde Crne Gore dana 14.11.2008 godine. Poslove savjetnika obavljala u Višem sudu u Bijelom Polju od marta 2009 godine do aprila 2012 godine. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabrana dana 12.04.2012 godine.
 • Almir Muratović

   Sudija

  sudija Rodjen 13.10.1977 .godine u Bijelom Polju. Završio Gimnaziju »Miloje Dobrašinović« u Bijelom Polju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao dana 16.10.2001.godine.
  U Osnovnom sudu u Bijelom Polju pripravnički staž obavio na poslovima sudijskog pripravnika od 14.01.2002.godine do 01.03.2003.godine i od 01.12.2003.godine do 01.11.2005.godine.
  Stručni ispit za rad u državnim organima položio pred komisijom Ministarstva pravde Crne Gore dana 18.05.2004.godine.
  Pravosudni ispit položio dana 01.07.2005.godine pred komisijom Ministarstva pravde Republike Srbije.
  Od 17.07.2006.godine do 12.04.2012.godine bio zaposlen na radnom mjestu ovlašćenog službenika za vodjenje prekršajnog postupka u Upravi policije - Područna jedinica Bijelo Polje.
  Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabran dana 12.04.2012.godine.