Predsjednik suda  • Radule Piper

     Predsjednik suda

    sudija Rođen 25.07.1957.godine, u Radulićima, opština Bijelo Polje. Završio Gimnaziju u Bijelom Polju školske 74/75 godine, a Pravni fakultet u Beogradu dana 19.03.1981.godine. Radni odnos zasnovao u Okružnom privrednom sudu u Bijelom Polju na odredjeno vrijeme, 21.04.1982.godine, na radnom mjestu sudijskog pripravnika, dok je dana 03.10.1984.godine, položio pravosudni ispit u Skoplju. U periodu od 21.11. 1984 do 26.01.1987.godine, obavljao poslove inspektora u Sekretarijatu za privredu i planiranje SO-e Bijelo Polje, da bi dana 27.01.1987 godine, zasnovao radni odnos u Okružnom privrednom sudu u Bijelom Polju na radnom mjestu savjetnik. Dana 16.07.1990.godine, izabran za sudiju u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, koje poslove obavlja do 26.06.2002.godine, kada je izabran za sudiju u Privrednom sudu u Bijelom Polju, koje poslove obavlja do 30.09.2008.godine. Dana 01.10.2008.godine, izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju i iste poslove obavlja do 17.07.2009.godine. Dana 18.07.2009.godine izabran za predsjednika Osnovnog suda u Bijelom Polju, koje posIove i sada obavlja.