Saopštenje za javnost

02. 04. 2017.


Obavještavamo vas da će dana 05.04.2017.godine u 11,00 h, u Osnovnom sudu u Baru, biti održana konferencija za medije, na kojoj će biti predstavljen izvještaj o radu suda za 2016.godinu.

S poštovanjem,

                                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                            Goran Šćepanović

Saopštenje za javnost

25. 01. 2017.

 
    
 
            Po predlogu za odredjivanje pritvora Višeg državnog tužioca iz Podgorice, dana 25.01.2017. godine u 14,00 časova, sudiji za istragu Osnovnog suda u Baru, sproveden je  V.K. iz Bara, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
            Nakon saslušanja, sudija za istragu je osumnjičenom odredio pritvor, iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Pritvor je prema osumnjičenom, po navedenom pritvorskom osnovu, odredjen u najdužem trajanju do 30 dana. Protiv rešenja sudije za istragu osumnjičeni i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Krivičnom vijeću Osnovnog suda u Baru, u roku od 24 časa od časa prijema rešenja.
 
 
 
 
 
                                                                              SEKRETAR I PORTPAROL SUDA
                                                                                              Milena Radović
 
 
 
 

Saopštenje za javnost

19. 01. 2017.

 
            Osumnjičenom A.P. iz Bara odredjen pritvor,
            zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo
            nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
 
 
            Po predlogu za odredjivanje pritvora Osnovnog državnog tužilaštva iz Bara, dana 19.01.2017. godine, u prostorijama Opšte bolnice u Baru, u 12,30 časova, sudija za istragu Osnovnog suda u Baru je saslušao A.P. iz Bara, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
            Nakon saslušanja, sudija za istragu je osumnjičenom odredio pritvor, iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Pritvor je prema osumnjičenom, po navedenom pritvorskom osnovu, odredjen u najdužem trajanju do 30 dana. Protiv rešenja sudije za istragu osumnjičeni i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Krivičnom vijeću Osnovnog suda u Baru, u roku od 24 časa od časa prijema rešenja.
 
 
 
 
 
                                                                              SEKRETAR I PORTPAROL SUDA
                                                                                              Milena Radović
 
 
 
 

Saopštenje za javnost

30. 11. 2016.

 
 
            Po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva iz Bara, dana 30.11.2016. godine u 14,00 časova, sudiji za istragu Osnovnog suda u Baru, sproveden je  S. M. iz Bara, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
            Nakon saslušanja, sudija za istragu je odbio predlog za odredjivanje pritvora, jer je na osnovu raspoloživih i prezentovanih dokaza u ovoj fazi postupka, našao da ne postoji osnovana sumnja da je S.M. izvršio predmetno krivično djelo, budući da pištolj, koji je predmet izvršenja djela, prilikom pretresa od strane ovlašćenih službenih lica Uprave policije CB Bar, nije pronadjen u prostorijama u kojima osumnjičeni stanuje ili u kojima boravi.
            Protiv rešenja sudije za istragu kojim je odbijen predlog za odredjivanje privora, Osnovni državni tužilac ima pravo žalbe Krivičnom vijeću ovog suda, a koju može izjaviti u roku od 24 časa od časa prijema rešenja.
 
 
 
 
                                                                                                     SEKRETAR I PORTPAROL SUDA 
                                                                                                                       Milena Radović
 
 
 
 

Saopštenje za javnost

04. 11. 2016.

       
 
 
            Osumnjičenom P.M. iz Bara odredjen pritvor,
            zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo
            teško djelo protiv opšte sigurnosti.
 
 
            Po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva iz Bara, dana 04.11.2016. godine u 10,00 časova, sudiji za istragu Osnovnog suda u Baru je sproveden P.M. iz Bara zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti, učinjeno na štetu Š.M iz Bara, koji je u kritičnom dogadjaju zadobio teške i po život opasne tjelesne povrede.
            Nakon saslušanja, sudija za istragu je osumnjičenom odredio pritvor, iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ometati postupak uticanjem na svjedoke koje je potrebno saslušati, kao i iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Pritvor je prema osumnjičenom, po osnovu navedenih pritvorskih razloga, odredjen u najdužem trajanju do mjesec dana.
 
 
 
 
 
                                                                              SEKRETAR I PORTPAROL SUDA
                                                                                              Milena Radović