Kontakt Službe za besplatnu pravnu pomoć

Služba za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu u Baru nalazi se na I spratu, kancelarija 15A.

Ovlašćeni službenik za postupanje u predmetima besplatne pravne pomoći je savjetnica Milica Radovanović. 

Predsjednik suda Goran Šćepanović odlučuje po zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć.

Rad sa strankama:

Svakog radnog dana od 08.30-10.00h i od 11.00-14.30 h

Kontakt:

Tel. +382 30 313 980 (lokal 21)

E-mail: bpp.osbr@sudstvo.me