Odluke:


P 473/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 06.08.2019
pogledajte odluku
P 430/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 31.07.2019
pogledajte odluku
P 142/2018 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 30.07.2019
pogledajte odluku
P 329/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 26.07.2019
pogledajte odluku
P 371/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 25.07.2019
pogledajte odluku
P 299/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 03.07.2019
pogledajte odluku
P 612/2018 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 27.06.2019
pogledajte odluku
P 277/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 26.06.2019
pogledajte odluku
Rs 35/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 21.06.2019
pogledajte odluku
P 279/2019 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 19.06.2019
pogledajte odluku