Odluke:


Kv 91/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.04.2017
pogledajte odluku
Kv 82/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.04.2017
pogledajte odluku
P 947/2016 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 06.04.2017
pogledajte odluku
P 525/2016 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 29.03.2017
pogledajte odluku
O 19/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 29.03.2017
pogledajte odluku
Kv 65/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 28.03.2017
pogledajte odluku
Ip 81/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 23.03.2017
pogledajte odluku
P 904/2016 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 22.03.2017
pogledajte odluku
Ip 65/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 22.03.2017
pogledajte odluku
P 193/2017 - OSNOVNI SUD U BARU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 22.03.2017
pogledajte odluku