Sudije

1.    Goran Šćepanović, predsjednik suda
2.    Snežana Dragojević, zamjenica predsjednika suda
3.    Zoran Lekić
4.    Tamara Spasojević
5.    Srđan Kosanić
6.    Boris Bulatović
7.    Ljiljana Bulatović
8.    Valentina Vuković
9.    Sabina Ličina


 • Snežana Dragojević

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila  1990.godine
  Pravosudni ispit položila u Podgorici
   
  Kretanje u službi:
  Sudijski pripravnik i stručni saradnik u Sudu za prekršaje u Podgorici 1990-1995
  Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Baru 29.06.1995
  a za sudiju Osnovnog suda u Baru 28.10.1999.godine
 • Zoran Lekić

   Sudija

  sudija Rođen 21.11.1956.godine u Nikšiću
   
  Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1984.godine

  Kretanje u službi:

  Za sudiju Osnovnog suda u Baru izabran 1999. godine.
   
 • Tamara Spasojević

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila 2000.godine
  Pravosudni ispit položila 2002.
   
  Kretanje u službi:
  sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Baru 2000-2002.godine.
  sekretar Osnovnog suda u Baru 2003-2006.godine
  Izabrana za sudiju Osnovnog suda u Baru 2006.godine
 • Srđan Kosanić

   Sudija

  sudija Rodjen sam 10.3.1974.godine u Baru, sa stalnim prebivalištem u Baru u Ul. Omladinska broj 18.
  Osnovnu školu završio sam u Baru 1988.godine u OŠ "Anto Djedović" Šušanj-Bar, a srednju školu u Biotehničkom obrazovnom centru Dušan Vlahović u Baru 1992.godine.
   
  Pravni fakultet sam završio u Podgorici 1998.godine.Pravosudni ispit sam završio 2004.godine.
   
  Pripravnički staž sam završio u Područnom organu za prekršaje u Baru i kod advokata Leposavić Zorana. Od marta 2006.godine obavljam funkciju sudije Osnovnog suda u Baru.
 • Boris Bulatović

   Sudija

  sudija Državljanin sam Crne Gore. Rođen sam 02.novembra 1974.godine u Podgorici. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao sam dana 10.aprila 2002.godine.
   
  Dana 20.maja 2002.godine, zasnovao sam radni odnos kod Osnovnog suda u Baru na radnom mjestu sudijskog pripravnika, od septembra mjeseca 2004. godine radio sam na poslovima savjetnika a od 24.novembra 2008.godine radim kao sudija kod istog suda na parničnom I vanparničnom referatu. U toku rada u sudu obavljao sam sve poslove i referate iz domena radnog mjesta koje sam pokrivao. Dakle, dok sam obavljao poslove pripravnika I savjetnika radio sam na predmetima I referatima koji pripadaju predhodnom krivičnom postupku (istražne radnje I istrage), učestvovao sam u izradi krivičnih odluka , parničnih odluka, izvršenja, vodio sam ostavinski postupak u sudu, a od kada obavljam sudijsku funkciju sudim u parničnim I vanparničnim predmetima.
 • Ljiljana Bulatović

   Sudija

  sudija Rođena sam 20.maja 1976.godine u Baru. Osnovnu školu i Gimnaziju završila sam u Baru, nakon čega sam studirala i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici (pravosudni smjer) dana 25.juna 2003.godine.Radni odnos kao diplomirani pravnik, ubrzo nakon diplomiranja, zasnovala sam kod Osnovnog suda u Baru i to na poslovima sudijskog pripravnika dana 04.maja 2004.godine. Od 12.01.2006.godine do 10.08.2006.godine obavljala sam poslove sekretara suda, nakon čega sam ponovo rasporedjena na mjesto sudijskog pripravnika. Tokom pripravničkog staža, odmah nakon sticanja uslova za prijavljivanje, položila sam Stručni ispit za rad u državnim organima pred ispitnom komisijom Ministarstva pravde RCG, a Pravosudni ispit pred komisijom istog ministarstva položila sam dana 10.maja 2007.godine. Ubrzo nakon položenog Pravosudnog ispita rasporedjena sam na radno mjesto stručni saradnik – savjetnik. Tokom usavršavanja obavljala sam sve poslove iz domena radnog mjesta koje pokrivam. Uspješno sam završila edukacije za sudiju, koje sam pohađala tokom 2009.godine. Dana 24.03.2010.godine izabrana sam za sudiju Osnovnog suda u Baru, koje poslove i danas obavljam.
 • Valentina Vuković

   Sudija

  sudija Završila Pravni fakultet u Podgorici 2002.godine, pripravnički staž u vremenskom periodu od 10.09.2002 do 10.12.2004.godine odradila u Osnovnom sudu u Podgorici.
   
  U Privrednom sudu u Podgorici kao savjetnik radila od 01.03.2006.do 17.02.2007.godine, a u Višem sudu u Podgorici od 19.02.2007.godine.
   
  Za sudiju Osnovnog suda u Baru izabrana dana 23.07.2014.godine.

 • Sabina Ličina

   Sudija

  sudija Rođena 07.08.1981.godine u Beranama
   
  Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici
   
  Kretanje u službi:
   
  Advokatski pripravnik, a potom i saradnik u advokatskoj kancelariji Dr Sefera Međedovića u Beranama od 22.02.2008.godine do 28.07.2014.godine. Stručni ispit za rad u državnim organima položila 01.07.2009.godine, a pravosudni ispit u septembru 2013. godine u Podgorici.
  Za sudiju Osnovnog suda u Baru izabrana dana 28.07.2014.godine