Goran Šćepanović

Biografija

Rođen u Baru 02.02.1973. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na pravnom faluktetu u Podgorici diplomirao dana 17.12.1997. godine, sa prosječnom ocjenom 9,64. Za uspjeh postignut na studijama dodijeljena plaketa Univerziteta Crne Gore kao najboljem studentu iz oblasti društvenih nauka. 
 
Radno iskustvo :
 
Sudijski pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Baru od 02.12.1997. godine, do 02.12.1998. godine,
 
Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Baru od 03.12.1998. godine do 03.12.1999. godine.
 
Stručni ispit za rad u državnim organima položio u Podgorici dana 19.01.1999. godine, a pravosudni ispit u Podgorici dana 18.02.2000. godine.
 
Sudija Područnog organa za prekršaje u Baru od 25.05.2000. godine, a sudija Osnovnog suda u Baru od 30.10.2001. godine.
 
Osnovni državni tužilac u Ulcinju od 29.11.2006. godine do 02.10.2008. godine.

Predsjednik Osnovnog suda u Baru od 03.10.2008. godine koje poslove obavlja i sada.