Branioci po službenoj dužnostiBranioci koji po redosljedu sa spiska Advokatske komore, u narednom periodu mogu biti postavljeni za branioca po službenoj dužnosti