Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:

Goran Šćepanović, predsjednik suda

Telefon: +382 030 317 035

E-mail: osnovnisudbar@t-com.me