Kontakt

13. 01. 2016.
Osnovni sud Cetinje
Adresa: Bajova broj 2
81250 Cetinje                                                                                             
Crna Gora  
  

tel. +382(0)41-231-933
fax.+382(0)41-231-933

E-mail. os.ct@sudstvo.me

Služba za besplatnu pravnu pomoć +382(0)41-231-933 lokal 18
Krivična pisarnica +382(0)41-231-933 lokal 19
Parnična  pisarnica,Vanparnična pisarnica i Arhiva  +382(0)41-231-933 lokal 15
Izvršna pisarnica + 382(0)41-231-933 lokal 26 

Radno vrijeme: ponedeljak-petak 08:00h-16:00h