Akti sudaDopuna plana rada Osnovnog suda u Cetinju za 2017. godinu

Plan rada Osnovnog suda u Cetinju za 2017. godinu

Godišnji raspored poslova za 2017. godinu

Informator za svjedoke-oštećene

Izmjene godišnjeg rasporeda za 2014