Akti sudaPlan rada Osnovnog suda u Cetinju

Rješenjo o formiranju Komisije za stambena pitanja

Plan rada Osnovnog suda u Cetinju za 2018. godinu

Godišnji raspored poslova za 2018. godinu