Sudije • Vojislavka Vuković

   Sudija

  sudija
  - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2005. godine

  Kretanje u službi

  - sudijski pripravnik, savjetnik i sekretar Privrednog suda u Podgorici
  - Sekretar Višeg suda u Podgorici
  - za sudiju Osnovnog suda u Cetinju izavbrana u martu 2011. godine
 • Marija Ćupić

   Sudija

  sudija


  - Pravni fakultet završila 1997. godine
  - Pravosudni ispit položila 2000. godine

  Kretanje u službi

  - Sudijski pripravnik u Osnovnom tužilaštvu Cetinje
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu Cetinje
  - za sudiju Osnovnog suda Cetinje izabranau aprilu 2006. godine

 • Vesna Pavišić

   Sudija

  sudija
  - Pravni fakultet završila 1982. godine
  - Pravosudni ispit položila 1988. godine

  Kretanje u službi

  - Pravna služba EI "Obod" Cetinje
  - Opštinski javni pravobranioc u SO Cetinje
  - za sudiju Osnovnog suda Cetinje izabrana u oktobru 2001. godine


 • Srđan Vujović

   Sudija

  sudija
  - Pravni fakultet završio 2004. godine
  - Pravosudni ispit položio 2007. godine

  Kretanje u službi

  - Savjetnik Višeg suda u Podgorici
  - za sudiju Osnovnog suda u Cetinju izabran u aprilu 2010. godine