Odluke:


Mal 8/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 11.07.2019
pogledajte odluku
Mal 6/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 11.07.2019
pogledajte odluku
Mal 13/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 11.07.2019
pogledajte odluku
O 13/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 10.07.2019
pogledajte odluku
O 10/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 05.07.2019
pogledajte odluku
O 11/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 05.07.2019
pogledajte odluku
P 839/2018 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 03.07.2019
pogledajte odluku
Kv 70/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 02.07.2019
pogledajte odluku
Rs 18/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 01.07.2019
pogledajte odluku
Ip 119/2019 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 28.06.2019
pogledajte odluku