Odluke:


Kri 63/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: ISTRAŽNE RADNJE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 24.06.2017
pogledajte odluku
P 597/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 20.06.2017
pogledajte odluku
Kv 78/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 14.06.2017
pogledajte odluku
P 526/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.06.2017
pogledajte odluku
Kv 79/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 13.06.2017
pogledajte odluku
Rs 17/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.06.2017
pogledajte odluku
P 728/2016 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 08.06.2017
pogledajte odluku
Kuo 14/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU |
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 05.06.2017
pogledajte odluku
Kuo 13/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU |
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 01.06.2017
pogledajte odluku
P 311/2016 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 31.05.2017
pogledajte odluku