Odluke:


P 23/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 21.03.2017
pogledajte odluku
Kv 38/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 20.03.2017
pogledajte odluku
Kri 43/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: ISTRAŽNE RADNJE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 17.03.2017
pogledajte odluku
Kv 35/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 16.03.2017
pogledajte odluku
Mal 7/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 15.03.2017
pogledajte odluku
Kv 32/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 14.03.2017
pogledajte odluku
Kri 39/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: ISTRAŽNE RADNJE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 13.03.2017
pogledajte odluku
Kri 38/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: ISTRAŽNE RADNJE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.03.2017
pogledajte odluku
Kvo 1/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: Predmeti kontrole optužnice
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 09.03.2017
pogledajte odluku
P 193/2016 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 08.03.2017
pogledajte odluku