Odluke:


Kv 168/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.12.2017
pogledajte odluku
P 508/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 11.12.2017
pogledajte odluku
Kuo 27/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU |
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.12.2017
pogledajte odluku
Ip 141/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.12.2017
pogledajte odluku
Kvo 15/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: Predmeti kontrole optužnice
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 05.12.2017
pogledajte odluku
Ip 149/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 04.12.2017
pogledajte odluku
Kv 167/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 04.12.2017
pogledajte odluku
Kri 136/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: ISTRAŽNE RADNJE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 01.12.2017
pogledajte odluku
Kv 165/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 30.11.2017
pogledajte odluku
Kri 132/2017 - OSNOVNI SUD U CETINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: ISTRAŽNE RADNJE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 29.11.2017
pogledajte odluku