Saopštenje za javnost

10. 05. 2017.

U Osnovnom sudu u Cetinju je dana 26.04.2017. godine, od strane sudija Višeg suda u Podgorici, izvršena kontrola rada suda, nakon čega je održana sjednica sudija na kojoj je razmatran izvještaj o radu za 2016. godinu.
 
U toku 2016. godine, u Osnovnom sudu Cetinje, je primljeno ukupno 2.129 predmeta i sa predmetima iz ranijih godina u radu je bilo 3.282 predmeta. Od ukupnog broja predmeta do 31.12.2016. godine je riješeno 2.053 odnosno 67,34% dok je na dan 31.12.2016. godine ostalo neriješeno 1.072 predmeta, odnosno 32,66%. Poseban akcenat je stavljen na predmete u kojima je inicijalni akt podnijet prije više od tri godine tzv. predmeti "crvenih omota", od kojih je u 2016. godini riješeno 639, a u radu su ostala 293 predmeta.
 
Sudije su blagovremeno postupale u svim predmetima i pokazale veliku posvećenost, na koji način su doprinijele boljem kvalitetu rada suda.
 
PREDSJEDNIK SUDA
Jelena Perović