Biografija

PREDSJEDNIK OSNOVNOG SUDA CETINJE

 • Jelena Perović

   Predsjednik Osnovnog suda Cetinje

  sudija
  Pravni fakultet u Podgorici završila 2000. godine
  Pravosudni ispit položila 2003. godine

  Kretanje u službi

  Pripravnik i stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2008. godine
  Za predsjednika Osnovnog suda u Cetinju izabrana 2015. godine