Ovlašćena lica

18. 05. 2016.OVLAŠĆENO I ODGOVORNO LICE

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijam:
 
  • Jelena Jablan, savjetnik Osnovnog suda u Cetinju (tel./fax br. 041/231-933; e-mail:

             jelena.jablan@sudstvo.me.