OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU

Adresa: Ul. Sava Burića bb, Danilovgrad
Tel/fax: 020/ 811-305
E-mail: osnovnisuddg@t-com.me

Radno vrijeme suda:
ponedjeljak – petak
8 – 16 časova
Prijem stranaka u pisarnici:
ponedjeljak – petak
11-13.30 časova
Ovjere:
11-13.30 časova