Odluke:


P 249/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 06.06.2019
pogledajte odluku
P 287/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 30.05.2019
pogledajte odluku
P 98/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 29.05.2019
pogledajte odluku
K 34/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 20.05.2019
pogledajte odluku
P 42/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 17.05.2019
pogledajte odluku
P 84/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 16.05.2019
pogledajte odluku
P 718/2018 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 15.05.2019
pogledajte odluku
P 103/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 14.05.2019
pogledajte odluku
P 714/2018 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 14.05.2019
pogledajte odluku
Kv 46/2019 - OSNOVNI SUD U DANILOVGRADU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 13.05.2019
pogledajte odluku