Saopštenje za javnost

 
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST
 
 
Na sjednici sudija Osnovnog suda u Danilovgradu, koja je održana 25.04.2017.godine, nakon izvršene kontrole rada suda od strane komisije Višeg suda u Podgorici, a u prisustvu predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića, razmatran je Izvještaj o radu suda za prethodnu godinu.
 
Osnovni sud u Danilovgradu je tokom 2016. godine primio 1850 predmeta, tako da je sa predmetima iz prethodnih godina, imao ukupno u radu 2426 predmeta.
 
Od ukupnog broja predmeta u radu, riješeno je 1732, a ostalo je  neriješeno 488 predmeta, što znači da je sud bio ažuran i da su sudije pružile maksimalne napore. Ovo posebno kada se ima u vidu da je jedna sutkinja bila odsutna u 2016. godini, što je uslovilo znatnu opterećenost ostalih sudija, koja se očituje u podatku da su sudije imale u radu prosječno po 808 predmeta, a završili su prosječno po 577 predmeta.
 
Posmatrano po strukturi predmeta, evidentno je smanjenje krivičnih predmeta, jer je priliv 42 predmeta, a povećanje parničnih predmeta, čiji je priliv 824 predmeta, s tim što je u okviru parničnih, posebno povećan broj radnih sporova.
 
Sudije su pravovremeno i stručno rješavale inicirane postupke. Potvrda toga je znatno smanjenje prosjeka trajanja sudskih postupaka (1000 predmeta je rješeno u periodu do 3 mjeseca) i visok kvalitet rada, jer je na nivou suda svega 18,86% ukinutih odluka.
 
Ovakvim svojim radom, Osnovni sud u Danilovgradu je doprinio povećanju povjerenja javnosti u rad sudstva.
 
 
                                                                             PORTPAROL SUDA
Savjetnik Ivan Bulatović