Lice ovlašćeno za SPI

Ivan Bulatović, savjetnik

telefon:
+38220811305, lok. 106
+38267283950

elektronska pošta:

ivan.bulatovic@sudstvo.me