Kontakt

Osnovni sud Herceg Novi


Adresa:
 
Osnovni sud Herceg Novi
Trg Mića Pavlovića 4
85340 Herceg Novi
Crna Gora
 
_________________________________________________________________________
 
Telefon:
 
Centrala: +382-31-324-111
                +382 31-321-339
Krivična pisarnica: +382-31-324-111 Lokal 122
Parnična pisarnica: +382-31-324-111 Lokal 123
Izvršna pisarnica: +382-31-324-111 Lokal 124
 
Kanclearija predsjednice suda: +382-31-322-143
 
_________________________________________________________________________
 
Fax:
 
+382-31-323-347
 
_________________________________________________________________________
 
E-mail:
 
zorica.dabetic@sudstvo.me
 
_________________________________________________________________________
 
Radno vrijeme:
 
Ponedjeljak- petak: 07-15h
Prijem stranaka u pisarnicama: ponedjeljak-petak 11:30-13:30h
Prijem stranaka kod predsjednice suda: srijeda 11:30-13h