Putni nalozi 2017


Putni nalozi 26.09.-30.09.


Putni nalozi 19.09.-25.09.

26. 09. 2016.


Putni nalozi 12.09.-18.09.

19. 09. 2016.


Obavještenje

12. 09. 2016.

Shodno odredbama važećeg Zakona o finansiranju političkih partija, obavještavamo Vas da u prethodnoj sedmici nije bilo izdatih putnih naloga, niti zaključenih ugovora o zapošljavanju ili djelu.