Odluka

03. 03. 2014.

 
CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br.I-2 Su 3/2014-1
Dana, 03.03.2014. godine
 
            Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom, Dabetić Zorica, na osnovu Izmjene godišnjeg rasporeda poslova ovog suda od 25.02.2014. godine, te čl.84 i čl.90 Zakona o sudovima, te čl.7, čl.70 i čl.71 Sudskog poslovnika, donosi dana 03.03.2014. godine
 
 
O D L U K U
 
            1. Od ukupnog broja predmeta u građanskoj oblasti kojima je bila zadužena sudija Jakovljević Irina, a kojih je na dan 03.03.2014. godine ukupno 180 parničnih predmeta ("P"), 4 predmeta male vrijednosti ("Mal"), 1 platni nalog ("Pl") i 1 ostavinski predmet (“O”), izdvajaju se predmeti koji su po zakonu hitne prirode, te se isti dodjeljuju u rad slučajnom dodjelom predmeta sudijama koji već postupaju u predmetima na parničnom referatu: Lidiji Seferivić Pašeta, Slavici Stjepčević i Stanković Jovanu, shodno čl.90 Zakona o sudovima.
 
            2. U izvršnim vijećima koja postupaju po predmetima formiranim po prigovoru na rješenja o izvršenju ("IP"), u kojima je postupala sudija Jakovljević Irina, postupaće vijeća formirana Izmjenama godišnjeg rasporeda poslova za 2014.godinu.
 
            3. Jedan vanparnični predmet ("R") kojim je bila zadužena sudija Jakovljević Irina, dodjeljuje se u rad sudiji Stanković Jovanu.
 
            4. Ostali predmeti biće dodijeljeni u rad novoizabranom sudiji.
 
            Sastavni dio odluke je spisak neriješenih pojedinačnih predmeta po poslovnim oznakama, koji su bili u radu kod sudije Jakovljević Irine, sa posebnim spiskom predmeta hitne prirode.
 
            Administrator sistema će u  Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove Odluke i Izmjena godišnjeg rasporeda poslova ovog suda od 25.02.2013. godine, uskladiti izmjene koje su istim predviđene.
 
            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                 Dabetić Zorica
 
DNA:
svim sudijama, pisarnicama,
administrator PRIS-a, oglasna tabla suda.
CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br.I-2 Su 3/2014-1
Dana, 03.03.2014. godine
 
            Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom, Dabetić Zorica, na osnovu Izmjene godišnjeg rasporeda poslova ovog suda od 25.02.2014. godine, te čl.84 i čl.90 Zakona o sudovima, te čl.7, čl.70 i čl.71 Sudskog poslovnika, donosi dana 03.03.2014. godine
 
 
O D L U K U
 
            1. Od ukupnog broja predmeta u građanskoj oblasti kojima je bila zadužena sudija Jakovljević Irina, a kojih je na dan 03.03.2014. godine ukupno 180 parničnih predmeta ("P"), 4 predmeta male vrijednosti ("Mal"), 1 platni nalog ("Pl") i 1 ostavinski predmet (“O”), izdvajaju se predmeti koji su po zakonu hitne prirode, te se isti dodjeljuju u rad slučajnom dodjelom predmeta sudijama koji već postupaju u predmetima na parničnom referatu: Lidiji Seferivić Pašeta, Slavici Stjepčević i Stanković Jovanu, shodno čl.90 Zakona o sudovima.
 
            2. U izvršnim vijećima koja postupaju po predmetima formiranim po prigovoru na rješenja o izvršenju ("IP"), u kojima je postupala sudija Jakovljević Irina, postupaće vijeća formirana Izmjenama godišnjeg rasporeda poslova za 2014.godinu.
 
            3. Jedan vanparnični predmet ("R") kojim je bila zadužena sudija Jakovljević Irina, dodjeljuje se u rad sudiji Stanković Jovanu.
 
            4. Ostali predmeti biće dodijeljeni u rad novoizabranom sudiji.
 
            Sastavni dio odluke je spisak neriješenih pojedinačnih predmeta po poslovnim oznakama, koji su bili u radu kod sudije Jakovljević Irine, sa posebnim spiskom predmeta hitne prirode.
 
            Administrator sistema će u  Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove Odluke i Izmjena godišnjeg rasporeda poslova ovog suda od 25.02.2013. godine, uskladiti izmjene koje su istim predviđene.
 
            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                 Dabetić Zorica
 
DNA:
svim sudijama, pisarnicama,
administrator PRIS-a, oglasna tabla suda.