Odluka

25. 12. 2014.


CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br.I-1 Su.65/2014
Dana, 25.12.2014. godine
 
            Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom, Dabetić Zorica, na osnovu Izmjene godišnjeg rasporeda poslova ovog suda od 22.12.2014. godine, te čl.84 i čl.90 Zakona o sudovima, te čl.7, čl.70 i čl.71 Sudskog poslovnika, donosi dana 25.12.2014. godine
 
 
O D L U K U
 
            1. Od ukupnog broja predmeta u građanskoj oblasti kojima je bila zadužena sudija Stjepčević Slavica, a kojih je na dan 22.12.2014. godine ukupno 159 parničnih predmeta ("P"), 1 predmet male vrijednosti ("Mal"), izdvajaju se predmeti koji su po zakonu hitne prirode, te se isti dodjeljuju u rad slučajnom dodjelom predmeta sudijama koji već postupaju u predmetima na parničnom referatu: Seferović Pašeta Lidiji,  Stanković Jovanu, Krivokapić Kuhar Aleksandri i Dragišić Dijani, shodno čl.90 Zakona o sudovima.
 
 
            2. Ostali predmeti biće dodijeljeni u rad novoizabranom sudiji.
 
            Sastavni dio odluke je spisak neriješenih pojedinačnih predmeta po poslovnim oznakama, koji su bili u radu kod sudije Stjepčević Slavice, sa posebnim spiskom predmeta hitne prirode.
 
            Administrator sistema će u  Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove Odluke, uskladiti izmjene koje su istom predviđene.
 
            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                 Dabetić Zorica