Odluka I-1 Su. 27-2016

18. 05. 2016.

CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br.I-1 Su 27/16
Dana, 18.05.2016. godine
 
            Predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom, Dabetić Zorica, na osnovu čl.30 Zakona o sudovma CG i čl.71. Sudskog poslovnika, donijela je
 
O D L U K U
 
Obzirom da je sudija Aleksandra Krivokapić Kuhar zatražila prestanak sudijske funkcije zbog imenovanja na drugu funkciju, predmeti kojima je imenovana bila zadužena, a koji su hitne prirode, dodjeljuju se u rad elektronskom slučajnom dodijelom predmeta sudijama koji postupaju u građanskom referatu: Jovanu Stankoviću, Dijani Dragišić, Olji Marić, Andriji Marojeviću i Vesni Gazdić.
 
Predmeti hitne prirode iz stava 1. ove odluke su:
 1. P.br. 658/14 - radni spor
 2. P.br. 86/15 - radni spor
 3. P.br. 200/15 - razvod braka, povjeravanje i izdržavanje djece
 4. P.br. 273/15 - radni spor
 5. P.br. 275/15 - radni spor
 6. P.br. 276/15 - radni spor
 7. P.br. 335/15 - radni spor
 8. P.br. 517/15 - radni spor
 9. P.br. 547/15 - radni spor
 10. P.br. 676/15 - radni spor
 11. P.br. 531/15- privremena mjera
 12. P.br. 13/16 - razvod braka, povjeravanje i izdržavanje djece
 13. P.br. 311/16 - radni spor
 14. P.br. 375/16 - radni spor
 15. P.br. 381/16 - radni spor
 16. P.br. 392/16 - radni spor
 17. P.br. 449/16-14 - radni spor
 18. Op.br.1/15 - prigovor na rješenje notara
 19. Rp.br. 2/16 - prigovor na priznanje strane sudske odluke
 20. R.br. 75/14 - obezbjeđenje dokaza
 21. R.br. 66/15 - obezbjeđenje dokaza
 
 
            Administrator sistema će u Pravosudni informacioni sistem odmah po prijemu ove Odluke, uskladiti izmjene koje su istom predviđene.
 
            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
                                                                                                                PREDSJEDNICA SUDA
 
                                                                                                                     Dabetić Zorica