Saopštenje

30. 01. 2017.

ODLUKA U PREDMETU "NOVI PRVOBORAC" A.D. HERCEG NOVI
 
Osnovni sud u Herceg Novom, dana  27.01.2017.godine, u predmetu formiranom po tužbi tužilaca Čabarkapa Gorana i drugih protiv tuženog "NOVI PRVOBORAC" A.D. Herceg Novi, radi isplate naknade po osnovu neisplaćenih zarada, donio je presudu kojom je djelimično usvojen tužbeni zahtjev tužilaca.
samostalni savjetnik zadužen za odnose sa javnošću
BOJAN DUBLJEVIĆ