Saopštenje

01. 06. 2018.

Reagovanje povodom teksta objavljenog u DNEVNIM NOVINAMA "DAN"  od 01.06.2018. godine
 
        Povodom teksta objavljenog u broju 6950 dana 01.06.2018. godine, na strani 11 Dnevnih novina "Dan", pod naslovom "Traži 500.000 jer je zamijenjena u porodilištu" u cilju potpunog i pravilnog obavještavanja javnosti u pogledu navoda iznijetih u tekstu, portparol Osnovnog suda u Herceg Novom izdaje slijedeće saopštenje:                                                          "U dnevnim novinama "Dan" u broju 6950 dana 01.06.2018. godine, na strani 11, objavljena je netačna informacija da je predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom, Zorica Dabetić, potvrdila juče tim dnevnim novinama da predmet, koji je pred ovim sudom formiran još 2015. godine, zbog zamjene beba u porodilištu bolnice u Kotoru, još uvijek nije raspoređen na suđenje, ali da to će biti urađeno u skorije vrijeme.                                                       Naime, tačna informacija je: da je predsjednica Osnovnog suda u Herceg Novom Zorica Dabetić, dana 31.05.2018. godine, telefonskim putem kontaktirana od strane novinara dnevnih novina "Dan", Šakotić Zdravka, kome je tom prilikom saopštila da je pred ovim sudom od 2015. godine u toku postupak povodom predmetnog događaja, u kome postupa sudija pojedinac. Takođe je istom saopšteno da je po zakonskim odredbama u tom postupku isključena javnost, te da ne može dati više informacija o predmetnom postupku.                               Iz objavljenog teksta, nasuprot prednjem, dalo se zaključiti da u predmetnom postupku pred ovim sudom od 2015. godine nije postupano i da isti nije ni dodijeljen u rad sudiji, što ne odgovara istini, jer je u predmetu postupano ažurno i u zakonskim rokovima. Ovim putem koristimo priliku da podsjetimo javnost da su shodno Zakonu o medijima, mediji i novinari dužni da objektivno i tačno izvještavaju o sudskim postupcima, te da se objavljivanjem netačnih informacija, šteti potpunom i pravilnom obavještavanju javnosti." 

                                                      PORTPAROL OSNOVNOG SUDA U HERCEG NOVOM                                                                                                   Dubljević Bojan