Saopštenje za javnost

10. 11. 2014.

07.11.2014. godine

Presuda Osnovnog suda u Herceg Novom K.br.23/10 od 08.05.2014. godine, kojom su okrivljeni » Prijedorputevi » AD Prijedor – dio društva u Herceg Novom i Crnogorac Radenko oglašeni krivim za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl. 338 st. 3 u vezi čl. 330 st. 2 u vezi st. 1 KZCG, pravnosnažna je dana 24.09.2014. godine, kada je potvrđena presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br.1084/14 od 24.09.2014. godine.
Naime, prvostepenom presudom za navedeno krivično djelo okrivljeno pravno lice » Prijedorputevi » AD Prijedor – dio društva u Herceg Novom osuđeno je na novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 €, dok je okrivljenom Crnogarac Radenku izrečena uslovna osuda kojom je imenovanom utvrđena kazna zatvora u trajanju od 7 ( sedam ) mjeseci i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 3 ( tri ) godine od pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, 
 
 
                                                                 Portparol Osnovnog suda u Herceg Novom
                                                                                              Olja Marić