Saopštenje za javnost

14. 01. 2015.

            Presudom Osnovnog suda Herceg Novi K.br.84/14 od 15.12.2014 godine okrivljeni Bigović Vidak,Bigović Milovan,Bigović Milan, i Bigović Radomir oglašeni su krivim zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz člana 399 u vezi čl.23.stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore izvršenog u saizvršilaštvu, pri tom okrivljeni Bigović Vidak,Bigović Milan i Bigović Radomir kao saizvršioci u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz člana 151 st. 1 u vezi čl.23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore,a okrivljeni Bigović Milovan u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,te su osuđeni na kazne zatvora i to:
  • okrivljeni BIGOVIĆ MILOVAN na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca.
  • okrivljeni BIGOVIĆ VIDAK na na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 5 (pet) mjeseci.
  • okrivljeni BIGOVIĆ MILAN na na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.
  • okrivljenog BIGOVIĆ RADOMIR na na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca.
            Oštećeni Kosać Goran,Laban Miloš i Vico Filip su upućeni na parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnih zahtjeva.
           
 
 
                                                                PORTPAROL SUDA
                                                                                               Marić Olja