Saopštenje za javnost

21. 04. 2015.

IX Regionalno Moot Court takmičenje
pred Evropskim sudom za ljudska prava
u Herceg Novom
 
 
Uz podršku Osnovnog suda u Herceg Novom u periodu od 24.04. do 27.04.2015. godine održaće se Regionalno takmičenje u simulaciji suđenja (Moot Court) pred Evropskim sudom za ljudska prava. Naime, ovogodišnji završni turnir IX Regionalnog Moot Court takmičenja uz učešće 12 pravnih fakulteta iz 7 država regiona (Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije i Makedonije) biće, po sistemu rotacije domaćinstva među državama učesnicama, po drugi put održan u Crnoj Gori,  u dvije sudnice hercegnovskog osnovnog suda.
 
Do sada, finalni usmeni turniri ovog Moot Court takmičenja organizovani su u beogradskoj Palati pravde (2007. godine, te 2008. godine), Osnovnom sudu u Kotoru 2009. godine, Županijskom sudu na Rijeci 2010. godine, Osnovnom sudu na Ohridu 2011. godine, Kantonalnom sudu u Sarajevu 2012. godine, Ustavnom  sudu Slovenije u Ljubljani 2013. godine, Višem sudu u Subotici 2014. godine.
Ovo je vrsta takmičenja koja studente osposobljava za istupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kroz edukaciju i takmičenje u okviru kojih studenti bliže upoznaju Evropsku Konvenciju o ljudskim pravima i njenu primjenu kroz praksu Evropskog suda, čija jurisprudencija (tj. case law) po svom značaju i prirodi dostiže vrijednost istinskog precedentnog prava. Ovakvo takmičenje nastalo je u zemljama Nordijske Unije, gdje se redovno održava od 1984. do danas, a na Pravnom fakultetu u Stokholmu je vremenom preraslo i u izborni predmet pod nazivom Evropsko procesno pravo (European Procedural Law), u okviru kog studenti tokom jednog semestra, kombinujući edukaciju i takmičenje, upoznaju na zanimljiv način važnu i aktuelnu materiju evropskog sistema zaštite ljudskih prava. Svaki od Klubova koji učestvuju na turniru vodi akademski trener, koga odlikuju stručnost i interesovanje za oblast ljudskih prava, a timove čini po 6 izabranih studenata. Oni su podijeljeni u dva tima - aplikante (troje) i državu ili respondente (takođe troje).
 
Među članovima Visokog sudskog vijeća IX Regionalnog takmičenja biće i niz sudija vrhovnih, ustavnih i drugih sudova država regiona, kao i pravni zastupnici (agenti) Vlada država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na takmičenju će se, u ulozi članova Visokog sudskog vijeća, pojaviti i jedna bivša sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, Margarita Caca-Nikolovska.
Pobjednik IX Regionalnog Moot Court takmičenja u Herceg-Novom kao nagradu dobija dvodnevnu studijsku posjetu Evropskom sudu u Strazburu u novembru 2015. godine.
 
Takmičenje će svečano otvoriti predstavnici Borda Civil Rights Defenders iz Stokholma, zamjenik izvršnog direktora i direktor pravnog sektora g. Džon Staufer i dugogodišnji predsjednik Borda, g. Persi Brat. Svečano otvaranje biće upriličeno u petak 24. aprila od 20 h, u hotelu “Hunguest Sun Resort” u Herceg-Novom, a Predsjednik suda u Herceg Novom, Dabetić Zorica će održati govor dobrodošlice prisutnima.