Saopštenje za javnost

12. 01. 2016.


CRNA GORA
OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Posl.br. I-19 Su 1/2016
Dana, 12.01.2016. godine
 
 
Povodom teksta pod naslovom „Sad mu se ne sviđa sutkinja“ objavljenog u dnevnom listu „Vijesti“ dana 12.01.2016.godine, u cilju potpunog informisanja javnosti Osnovni sud u Herceg Novom izdaje sljedeće saopštenje:
“U parničnom predmetu koji se vodi pred ovim sudom pod posl.br.P.688/14 u pravnoj stvari tužilaca Todorović Dalibora i Dubljević Veselina protiv tuženog JU RCUD, dana  11.01.2016.godine, punomoćnik tuženog,adv.Branko Bulatović podnio je zahtjev za izuzeće postupajuće sudije iz razloga koji su u sažetom navedeni u novinskom tekstu.Postupajuća sudija je shodno odredbama čl.70 Zakona o parničnom postupku prekinula rad na navedenom predmetu i zahtjev za izuzeće, uz izjašnjenje na navode iz istog, dostavila na odlučivanje predsjednici  suda koja će o validnosti istog odlučiti u najkraćem mogućem roku, te predmetnu odluku dostaviti parničnim strankama.
Ne prejudicirajući odluku po zahtjevu pun.tuženog, odbacujemo iznijete navode, a kojima se insinuira nezakonito, pristrasno ili nestručno ponašanje zaposlenih u Osnovnom sudu u Herceg Novom, pri čemu su isti navodi očigledno iznijeti u cilju uticaja javnosti na odlučivanje u predmetnom postupku.Podsjećamo javnost da shodno čl.9 Zakona o parničnom postupku sud po svom uvjerenju odlučuje koje će činjenice uzeti kao dokazane, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.Rad Osnovnog suda u Herceg Novom je transparentan i podložan kako ocjeni javnosti, obzirom da su ročišta otvorena za javnost i da se pravosnažne i anonimizirane odluke redovno objavljuju na internet stranici suda,tako i viših sudskih instanci, kroz kontrolu zakonitosti i blagovremenosti rada ovog suda kao i prilikom odlučivanja u žalbenim postupcima na odluke ovog suda.“
 
PORTPAROL OSNOVNOG SUDA U HERCEG NOVOM