Sudije • Jovan Stanković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet u Podgorici završio 2002.godine
  - Pravosudni ispit položio 2006.godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Herceg Novom
  - Predavač u JU SŠ "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi
  - Rukovodilac pravne službe u DOO "Pluto Capital" Herceg Novi do 2009.godine
  - Samostalni savjetnik u Osnovnom sudu u Herceg Novom do 2012.godine
  - Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran 2012.godine, a od januara 2014.godine je na mjestu sudije Osnovnog suda u Herceg Novom
 • Dijana Dragišić

   Sudija

  sudija - Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  - Pravosudni ispit položila 2010.godine
  - Završila inicijalnu edukaciju u organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore
  - Magistrirala 2011.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore iz oblasti građanskog prava

  Kretanje u službi:
  - sudijska pripravnica u Osnovnom sudu u Podgorici
  - samostalna savjetnica u Osnovnom sudu u Podgorici
  - sudija Osnovnog suda u Herceg Novom od aprila 2014.godine
 • Andrija Marojević

   Sudija

  sudija - Završio Pravni fakultet Univerziteta u Podgorici 2009.godine
  - Položio pravosudni ispit 2011.godine
  - Završio inicijalnu edukaciju u organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore
   
  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću 2009.godine
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Nikšiću 2012.godine
  - Sudija Osnovnog suda u Herceg Novom od marta 2015.godine
 • Olja Petrović

   Sudija

  sudija - Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004.godine
  - Pravosudni ispit položila 2010.godine
  - Završila inicijalnu edukaciju u organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore 2012.godine.

  Kretanje u službi
  - sudijska pripravnica u Osnovnom sudu u Herceg Novom
  - samostalna savjetnica u Osnovnom sudu u Herceg Novom
  - sudija Osnovnog suda u Herceg Novom od marta 2015.godine
 • Vesna Gazdić

   Sudija

  sudija  Obrazovanje
  - Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008.godine
  - Pravosudni ispit položila 2012.godine
   
  Kretanje u službi
  - sudijska pripravnica u Osnovnom sudu u Bijelom Polju i Višem sudu u Podgorici
  - samostalna savjetnica u VIšem sudu u Podgorici
  - samostalna savjetnica u Apelacionom sudu Crne Gore
  - sudija Osnovnog suda u Herceg Novom od oktobra 2015.godine
 • Tanja Vidić

   Sudija

  sudija
  - Pravni fakultet završila 2008.godine
  - Pravosudni ispit položila 2011.godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Onovnog suda u Herceg Novom izabrana u septembru 2018.godine