Ovlašćeno lice za SPI

Vesna Gazdić, sudija u Osnovnom sudu
Tel: +382-31-324-111
Fax: +382-31-323-347
E-mail: admin.oshn@sudstvo.me