Sudije • Arsen Popović

   Predsjednik

  sudija
  Predsjednik suda u Kolašinu Arsen Popović, rođen 06.05.1968.god., u Kolašinu, gdje je i završio osnovnu i srednju školu, a Pravni fakultet u Podgorici. Pripravnički staž obavio je u ODT Kolašin, a nakon toga obavljao je poslove direktora DJP - Ekspozitura Kolašin i sekretara OO DPS Kolašin. Za sudiju Osnovnog suda Kolašin imenovan je u februaru 2001.god., a na funkciji predsjednika Osnovnog suda Kolašin nalazi se od 2005.god., (drugi mandat). Oženjen, otac dvoje djece.
 • Jadrnka Palović

   Sudija

  sudija
  - Sudija Jadranka Palović, rođena 09.01.1960.god., u Kolašinu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a Pravni fakultet u Podgorici. Pripravnički staž obavila je u Preduzeću "Veletrgovina" Kolašin, da bi nakon toga zasnovala radni osnos u Osnovnom sudu Kolašin na poslovima stručnog saradnika. Za sudiju Osnovnog suda u Kolašinu imenovana je u januaru 1994.god. Udata, majka dvoje djece.
 • Mirjana Čepić

   sudija

  sudija
  - Sudija Mirjana Čepić, rođena 29.08.1971.god., u Titogradu, Osnovnu školu završila u Kolašinu, a srednju u Podgorici, dok je Pravni fakultet završila u Nišu - Republika Srbija, pripravnički staž obavila je u Opštinski sud u Nišu i u ODT Kolašin, a nakon toga radila na poslovima šefa pisarnice Osnovnog suda u Kolašinu. Za sudiju Osnovnog suda Kolašin imenovana je 2001.god. Udata, majka dvoje djece.