Odluke:


Kv 50/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.02.2019
pogledajte odluku
Kuo 1/2019 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 25.01.2019
pogledajte odluku
K 73/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 18.01.2019
pogledajte odluku
Kv 63/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 28.12.2018
pogledajte odluku
Kv 61/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 13.12.2018
pogledajte odluku
K 65/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.12.2018
pogledajte odluku
K 90/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.12.2018
pogledajte odluku
K 89/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.12.2018
pogledajte odluku
K 88/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.12.2018
pogledajte odluku
K 83/2018 - OSNOVNI SUD U KOLAŠINU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 11.12.2018
pogledajte odluku